The-fusion Chúng tôi là ai

Văn bản đề xuất: Địa chỉ trang web của chúng tôi: https://the-fusion.vn.

Nhận xét

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt, để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

phương tiện

Văn bản đề xuất Nếu bạn đang tải hình ảnh lên một trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie

Văn bản đề xuất: Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể đồng ý với việc lưu trữ tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Điều này là để thuận tiện cho bạn để bạn không phải nhập lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ được giữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị xóa khi đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ đặt một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các tùy chọn hiển thị màn hình. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie cài đặt màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập của tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID xuất bản của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Văn bản đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động chính xác như thể khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, triển khai theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng này, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng này nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web này.

Người chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn

với Văn bản đề xuất: Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Văn bản đề xuất: Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó được lưu trữ vô thời hạn. Điều này để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Văn bản đề xuất: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi được yêu cầu lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi dữ liệu của bạn được gửi

Văn bản đề xuất: Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng dịch vụ phát hiện spam tự động.